اطلس سرام کویر

شرکت   اطلس سرام کویر

تاریخ تاسیس : 0 | مدیریت : محمد حسین زاده

تولید سرامیک های اطلس سرامیک - قطعات ریختنی - قطعات ویژه در صنعت نسوز

شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار خامنه ای، بلوار بهشتی، خیابان مفتح، فاز پنجم مجتمع، بلوک J5
025-37505390
025-33342949
info@atlasceram.ir