مسابقه علمی پایان نامه برتر صنعت دیرگداز

 

به منظور توسعه و حمایت از تحقیقات و پژوهش در صنعت دیرگداز، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز و انجمن سرامیک ایران در نظر دارند تا همزمان با سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز، پایان نامه های برتر مرتبط با این صنعت را در مقاطع تحصیلی مختلف، بررسی و انتخاب نمایند. پایان نامه های برتر منتخب علاوه بر دریافت لوح تقدیر، از جوایز ویژه ای نیز بهره مند خواهند بود.

در ادامه نحوه مشارکت در این رقابت علمی ارایه شده است.

مسابقه انتخاب پایان نامه برتر با موضوع دیرگداز در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

·         شرایط شرکت

1-      پایان نامه با موضوع دیرگداز در یکی از مقاطع سه گانه

2-      تاریخ دفاع پایان نامه از 01/03/1394 تا 31/06/1396

3-      نمره پایان نامه بالاتر از 17

4-      ارایه نتایج تحقیق بصورت یک پوستر علمی برای ارایه در کنگره

Ø      هر نفر تنها در یک مقطع میتواند شرکت کند.

 

·         مدارک مورد نیاز

1-      ارایه یک نسخه چاپی به همراه نسخه الکترونیک پایان نامه

2-      ارایه گواهی اتمام و نمره پایان نامه از دانشگاه

3-      ارایه موافقت استاد/اساتید راهنما جهت شرکت در مسابقه

 

·         موارد امتیازی

1-      ارایه توصیه نامه ممتحن بصورت محرمانه به کمیته داوری

2-      ارایه محصولات مستخرج ازپایان نامه شامل

·         مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی یا خارجی(یا ارایه پذیرش نهایی همراه با یک نسخه از مقالات)

·         مقالات ارایه شده در کنفرانسهای داخلی یا بین المللی(ارایه شده)

·         ثبت اختراع داخلی یا بین المللی

3-      گواهی انجام پژوهش به سفارش صنعت دیرگداز

4-      ارایه گواهی کاربرد نتایج پژوهش در صنعت دیرگداز کشور

5-      ارایه هر مورد دیگری که به ارزیابی علمی کمک کند.

 

 

 

توجه: مدارک ارسالی بازگشت داده نخواهد شد.