تسلیت درگذشت مهندس پورصالح

بازگشت همه به سوی اوست

با اندوه بی پایان و تاثر فراوان درگذشت جناب آقای مهندس پورصالح
دوست عزیز و همکار  دیرینه انجمن صنعت مواد نسوز را به اطلاع کلیه انجمن ها و شرکت های وابسته  می رسانیم.