اولین نمایشگاه تخصصی متالورژی و فولاد خوزستان

اولین نمایشگاه تخصصی متالورژی و فولاد خوزستان-نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز) 23 تا 26 دی ماه 94