پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ریخته گری همزمان با دومین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن، سیمان و متالوژی و صنایع وابسته -کیش، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش 6 تا 9 بهمن ماه

 

 

ادامه ...