افتتاح واحد تولیدی تهیه و تولید مواد نسوز کشوربا تسهیلات بانک صنعت و معدن در بیرجند

واحد توليدي تهيه و توليد مواد نسوز كشور با بهره‌مندي از تسهيلات بانك صنعت و معدن در شهرستان بيرجند افتتاح شده و به چرخة اقتصاد كشور پيوست.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بانك صنعت و معدن، با افتتاح طرح ياد شده كه مبلغ 20 ميليارد ريال از تسهيلات اين بانك را به خود اختصاص داده براي 170 نفر امكان اشتغال ايجاد شده كه رقم مزبور تا 195 نفر افزايش پيدا خواهدكرد.
شركت تهيه و توليد مواد نسوز كشور، توليد كننده اكسيد منيزيم ذوبي است و احداث اين واحد صنعتي در منطقه محروم مي‌توند موجب توسعة منطقه شود.
گفتني است، بانك صنعت و معدن تنها بانك توسعه‌اي و تخصصي بخش صنعت و معدن كشور است كه در سال‌هاي اخير نقش چشمگيري در تأمين مالي طرح‌هاي صنعتي و ايجاد توسعه‌اي پايدار در كشور داشته است.