نهمین نمایشگاه بین المللی فلزات،فولاد،متالورژی،قالبسازی،آهنگری و ریخته گری مشهد

نهمین نمایشگاه بین المللی فلزات،فولاد،متالورژی،قالبسازی،آهنگری و ریخته گری -محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد 19 تا 22 آبان 94