نخستین نمایشگاه صنعت و ماشین آلات تولیدی ایران- تبریز

 نخستین نمایشگاه صنعت و ماشین آلات تولیدی ایران- تبریز، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز 5 تا 8 آبان 94