دهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی - شیراز

دهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی- شیراز، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز 4 تا 7 آبان 94